Jaan Poska Gümnaasiumi segakoor

Muusikateooria

Oma teadmisi muusikateooriast (helivältused, taktimõõdud, helikõrgused, tähtnimetused) saad värskendada Ricci Adams`i musictheory.net abil.