Jaan Poska Gümnaasiumi segakoor

2012/2013 õppeaasta kontserdid

21.dets. 2012    -  JPG jõulukontsert Tartu Salemi kirikus kl.13

22.veebr. 2013  -  vabariigi aastapäeva aktus

6.apr. 2013        - laululaager koolis

14.apr. 2013      -  popkooripeo maakondlik ülevaatus

26.apr. 2013      -  JPG kevadpidu TÜ aulas

29.juuni 2013    -  popkooripidu Tartu lauluväljakul